linky.sk

linky.sk – Výhody a výber ERP systémov

Premýšľate nad šikovným ERP systémom, ktorý vo vašej firme bude riadiť široký rozsah aktivít a pomôže znižovať aj náklady? ERP systémy sú určené pre plánovanie podnikových zdrojov. Aké sú ešte ich výhody a podľa čoho si vybrať?

Pri výbere podnikového informačného systému je dôležité zamerať sa na veľkosť podniku. ERP systémy pre veľké firmy majú široké užívateľské možnosti, ktoré však aj skutočne využijú. Je zbytočné kupovať systém, ktorý v podstate vo vašej firme nevyužijete, bude nerentabilný alebo sa bude zložito implementovať kvôli komplikovanosti.  V menších podnikoch postačí, aby systém dokázal zabezpečiť oblasti v účtovníctve, pokladňu, fakturácie, mzdy a personalistiku, bankové účty, cestovné príkazy alebo knihu jázd, evidenciu odpracovaných hodín, plánovanie pracovníkov atď. Proste aktivity, ktoré sa bežne v podniku potrebujú zaznamenávať a sú prioritné. Pri výbere systému zvažujte, čo bude mať pre vás najväčší prínos.  Vo väčších podnikoch, napríklad výrobných, budú už potrebovať systémy, ktoré evidujú aj výrobu a logistiku, stavy na skladoch, nákup a príjem tovarov ale aj spracovanie zákaziek, riadenie a plánovanie predaja, poprípade aj  ekonomický softvér.

Výhody ERP systémov sú jednoznačné pre každý podnik. Investícia bude po čase zhodnotená, prinesie pozitíva aj riešenia do budúcnosti.  ERP systémy poskytujú informácie v reálnom čase, čím sa dokáže znížiť počet chýb. Spoľahlivosť a presné informácie sú vždy dôležité.  ERP systémy vytvárajú efektívnejšie prostredie pre zamestnancov,  dokážu ušetriť kopec času. Užívateľské rozhranie ERP systémov je plne prispôsobiteľné. Systém môže po nainštalovaní využívať celá spoločnosť a všetci zamestnanci v sekcii, ktorá je pre nich kľúčová. Zároveň sa dá v prípade potreby nahliadať do všetkých ďalších informácií.  ERP systémy sa dajú prispôsobiť aj na mieru pre váš podnik. Úspešná implementácia ERP systému si v každom prípade bude vyžadovať odborné poradenstvo. Nezabudnite na to pri výbere svojho systému.